Hotline

0369313138

Bữa sáng kháng thể - Mùa 1 - Tập 5

Hệ miễn dịch chính là chìa khóa sức khỏe. Chúng ta sẽ như thế nào nếu hệ miễn dịch suy yếu, dễ bị tấn công bởi những tác động xấu từ môi trường bên ngoài? Chị Phạm Thị Dương đã đối mặt với vấn đề sức khỏe của mình khi hệ miễn dịch yếu đi như thế nào?