Hotline

0369313138

Sự Kiện: Đại Hội Toàn Cầu Đà Nẵng 2020

Nơi quy tụ tất cả các Nhà Phân Phối của New Image cấp bậc giám đốc trở lên tại hơn 10 quốc gia trên thế giới. Sự kiện được tổ chức tại tp Đà Nẵng, Việt Nam.