Hotline

0369313138

Công tác xã hội: Hành Trình "Thắp Sáng Tương Lai” 11-12/08/2018

Thời gian tổ chức: 11/12-08/2018

Địa điểm: Xã Đăk Pling, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Với sự góp mặt của hơn 70 nhà phân phối và nhân viên New Image